Reportatge de la revista EKKE: Fruiturisme i esport

La publicació dedica unes pàgines en la seva darrera edició a explicar els lligams entre Fruiturisme i l’esport, tot assenyalant la implicació del projecte en esdeveniments esportius i les possibles rutes per al running.

Descarregar revista