Aitona és un municipi ple de vida cultural que compta amb un ric i diversificat patrimoni històric, arquitectònic i arqueològic. La seva importància i el seu valor patrimonial han donat peu a que una gran part hagin estat declarats BCIL (Bé Cultural d’Interès Local) i BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional), reconeguts per tant a nivell de la Generalitat de Catalunya, que els atorga una categoria de protecció legal al considerar-los dels béns més rellevants del patrimoni cultural català.

Església parroquial de Sant Antolí Màrtir
Temple construït durant la segona meitat del segle XVIII, a l’antiga plaça del mercat d’Aitona, per l’arquitecte i mestre de cases Josep Daura segons els plànols de Josep Burria. Essent restaurada a finals del segle XIX, fou consagrada pel Bisbe Messeguer. En el seu interior, el temple consta de tres naus de la mateixa alçada, encara que més estretes les laterals, i un magnífic cimbori poligonal. Per a la seva construcció, es van utilitzar carreus i materials procedents del Castell dels Montcada, que aleshores romania sense cap tipus d’utilitat. Sant Antolí Màrtir, patró d’Aitona (2 de setembre).

nucli antic aitona 

Capella de Sant Gaietà BCIL*
Temple dissenyat al 1735 pel mestre Marià Batiste i adjudicada al mestres de cases, Agustí Biscarri. Essent un edifici de planta bàsicament rectangular, consta d’una nau principal amb dues capelles laterals intercomunicades entre si a cada costat, un creuer i un presbiteri. El creuer, amb una cúpula semiesfèrica, i cimbori, amb obertures a l’exterior, proporcionen llum al temple. Són de caràcter excepcional l’estructura del cor, que segueix per sobre de les capelles laterals, i la barana de fusta treballada.
Sant Gaietà (1480-1547), copatró d’Aitona fou beatificat el 1629 i santificat el 1671.

sant gaieta aitona nucli antic

Ermita de Sant Joan de Carratalà BCIL*
D’estil romànic del segle XIII, és un edifici d’una única nau coberta amb volta de canó de perfil apuntat reforçada per dos arcs torals. La nau culmina a ponent, de la mateixa amplada que la nau, amb un absis semicircular, fet molt poc habitual en aquest tipus de temples, en el que podem observar la disposició d’una finestra desplaçada de l’eix
de simetria. L’arc toral que està situat més a prop de l’absis arrenca de dos semicolumnes adossades als murs i l’altre arc de permòdols en culdellàntia. A la banda sud s’obre una petita capella de planta rectangular. La coberta de l’edifici és a dues vessants i el ràfec està format per una motllura bisellada suportada per un fris de permòdols llisos, alguns esculturats amb l’escut dels Montcada.
Per Sant Joan, 24 de juny, el poble d’Aitona celebra la festivitat a l’Ermita.

sant joan carratala aitona fruiturisme

Poblat de Genó BCIL*
Jaciment arqueològic de l’Edat del Bronze Final
La superfície de cim presenta un perímetre més o menys ovalat amb els habitatges de planta rectangular disposats al voltant d’un espai central. Esdevé un magnífic exemple d’un incipient protourbanisme que demostra el grau de desenvolupament dels pobles que habitaven la part inferior de la vall del Segre al voltant del 1.200 a.C.
Analitzant els residus dels recipients ceràmics, es va poder determinar que havien contingut cervesa, essent El Poblat de Genó un dels tres llocs d’Europa més antics de producció d’aquesta beguda. Els fragments dels materials ceràmics localitzats al jaciment, especialment els de l’habitació H2 (veure
figura 2), es troben en les exposicions permanents del Museu d’Arqueologia de Catalunya i del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal.

Castell d’Aitona (BCIN) i Barri de la Moreria (BCIL)
En el turó que domina la vila es troben les restes del que fou el Castell d’Aitona, d’origen islàmic, que passà a mans del comte d’Urgell desprès de la conquesta de 1149. El Castell formarà part del patrimoni dels Montcada gràcies al dot que aportà Constança d’Aragó, filla del Rei Pere I, al seu matrimoni amb Guillem Ramon de Montcada (1212) essent el centre de la seva baronia, més tard comtat (1523) i marquesat (1581).
Al 1722, els ducs de Medinaceli esdevingueren senyors de la baronia.
Avui en dia, sols es conserva una estructura defensiva triangular amb torres circulars a les cantonades. Els Montcada hi varen construir un conjunt fortificat imponent format pel recinte jussà, el sobirà, l’església parroquial i un hospital, però les vicissituds històriques faran que el Castell d’Aitona acabi essent desmuntat pedra a pedra per a la construcció de la nova església parroquial de Sant Antolí.
El nucli antic d’Aitona formava una vila closa amb el carrer Sinoga i el barri de la Moreria, fruit d’una política de concentracions de població que es va imposar desprès de la conquesta (1145-1149). La Moreria, encara conserva nombrosos vestigis d’aquesta època, com ara el traçat estret dels carrers o els arcs del carrer Forn, essent un conjunt urbà andalusí gairebé excepcional a les nostres terres.
Un dels edificis singulars de la Moreria, és l’anomenada popularment “Casa del Rei Moro”, encara que és molt probable que el seu propietari fos un valí o la persona de més alta albúrnia. Els arcs de mig punt de la galeria són la part més interessant i de més rellevància de l’edifici, així com el ràfec que remata la façana en forma de serres.

Aitona en festes!
El patrimoni, a més de ser receptor de visites, forma part de l’entramat cultural de la població. La realització de festes, exposicions, conferències i actes activitats socials es desenvolupen dins o a l’entorn d’aquest patrimoni. Vine, coneix el nostre patrimoni i gaudeix de la nostra cultura i de les nostres festes!

Cultura popular a Aitona!
L’estima per la nostra fruita ha fet que neixin la Tina i el Tano, i el gall Tolí; els nostres gegantons de la fruita més dolça que tenim. Mitjançant de cultura popular Aitona mostra amb els seus gegantons els valors de la fruita i les propietats de la terra. El somriure del Tano i l’alegria i la coqueteria de la Tina fan que siguin extremadament atractius per infants i per a grans. Porten arreu el seu encant mostrant els seus colors del fruiturisme: el blau de l’aigua, el taronja de la terra i el verd dels nostres arbres fruiters. Vine a conèixer-los i gaudeix dels seus balls a ritme de gralla!